1. Cookies

1.1 Hva er cookies?

En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på datamaskinen din, telefonen din, eller annet terminalutstyr du bruker til å besøke hjemmesiden. En cookie inneholder kun tekst, er ikke et program og inneholder ikke virus. Cookies blir enten plassert av oss (1. parts cookies) eller en av våre samarbeidspartnere (3. parts cookies).

Vi benytter cookies for å få hjemmesidene våre til å fungere og for å gjøre dem lettere for deg å bruke. Cookies hjelper oss til å gjenkjenne datamaskinen din, eller annet terminalutstyr, og med å få overblikk over besøkene dine, slik at vi fortløpende kan optimere og målrette hjemmesidene og våre ytelser. Dermed kan vi gi deg en bedre brukeropplevelse med mer relevant innhold.

Vi kan også i visse tilfeller benytte cookies til å tracke adferden din på hjemmesidene med det formål å målrette markedsføring og annonser på våre eller våre samarbeidspartneres hjemmesider, eller via e-post, der du har meldt deg på nyhetsbrev eller annen mottagelse av markedsføring fra oss.

Vi deler opp cookies i følgende kategorier:

* Nødvendige

* Funksjonelle

* Statistiske

* Marketing

1.2 Data vi behandler om deg på bakgrunn av cookies

Det vil fremgå av cookiepolitikken på den konkrete hjemmesiden du måtte besøke om sidens cookies samler inn følgende typer opplysninger om deg, som etter omstendighetene kan utgjøre persondata:

·         en unik ID

·         tekniske opplysninger om datamaskinen din, tableten din eller mobiltelefonen din

·         ditt terminalutstyrs IP-adresse

·         din geografiske plassering

·         hvilke sider du klikker på (interesser og søkehistorikk)

·         informasjon om transaksjoner

1.3 Formålet med og rettsgrunnlaget for vår behandling av dine persondata

Vi behandler dine persondata på bakgrunn av forskjellige typer cookies til nedenstående formål:

Nødvendige cookies:

·         Grunnleggende funksjoner på hjemmesidene, slik at hjemmesidene virker og blir vist korrekt i din nettleser

Funksjonelle, Statistikk og Marketing cookies:

·         Site analytics-cookies anvendes til tracking av hvilke sider som besøkes

·         Kundeservice / Interaksjons-cookies brukes som støtte til henvendelser til kundeservice

·         Social media-cookies brukes til å dele / ”like”-produkter

·         Profilering / Personaliserings-cookies brukes til å målrette innhold på siden til den besøkende

·         Marketing-cookies brukes til å promotere relevante produkter

·         Video-cookies brukes til å understøtte innhold (content) i form av visuelle produktguider og bruksanvisninger

Du kan lese mer om behandlingen av opplysninger, herunder persondata, og formålet med hver enkelt cookie i cookiepolitikkken på de konkrete hjemmesidene, samt i punkt 1.14.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine persondata følger av:

Innsamling og behandling av persondata på bakgrunn av Nødvendige cookies foretas med hjemmel i databeskyttelseslovens art. 6(f), da innsamlingen er nødvendig for å gjøre hjemmesiden brukbar ved å aktivere grunnleggende funksjoner, og fordi hjemmesiden ikke fungerer ordentlig uten disse cookies. Du kan derfor ikke velge bort plasseringen av disse cookies, men du kan lese mer om hvordan du sletter disse cookies i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesidene.

Innsamling og behandling av persondata via Funksjonelle, Statistiske og Marketing cookies foretas med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6(a) og 6(f), da innsamlingen skjer henholdsvis på bakgrunn av ditt samtykke til den pågjeldende cookiepolitikken til vår plassering av cookies, og dermed behandling av persondata, samt ut ifra vår legitime interesse for å kunne optimalisere hjemmesidenes funksjoner, informasjon og layout til gagn for deg.

1.4 Sletting av persondata samlet inn via cookies

Vi henviser til cookiepolitikken for den konkrete hjemmeside.

Når formålet med innsamlingen og behandlingen av dine persondata via cookies er oppfylt, vil dine persondata bli slettet, såfremt det ikke er annen hjemmel til lagring.

Der det er oppgitt at vi deler persondata samlet inn via cookies på våre hjemmesider til en tredjepart, henviser vi til slettepolitikken/retention policy i privatlivspolitikken eller tilsvarende politikk hos den mottagende tredjepart.

Deling av persondata samlet inn via cookies og overføring av disse til tredjeland

I forhold til deling av persondata, herunder overføring til mottagere i tredjeland på bakgrunn av cookies henviser vi til punkt 1.16.1.

1.5 Overføring og deling av persondata

Vi kan etter omstendighetene overlate eller dele dine persondata til følgende kategorier av mottagere:

·         Databehandlere, f.eks. IT-leverandører som ledd i drift og support av våre hjemmesider og systemer

·         Konsernselskaper

·         Våre samarbeidspartnere i form av leverandører og underleverandører av varer og tjenesteytelser til deg på vegne av             oss, f.eks. transport og levering av varer fra nettbutikker

·         Leverandører av ytelser til målretting av markedsføring på bakgrunn av cookies (3. parts cookies). Du kan lese mer                  om vår deling av persondata til tredjepart på bakgrunn av cookies i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesidene, i             underavsnittene i denne politikken for de konkrete hjemmesidene og i punkt 16.

·         Revisorer, advokater og andre rådgivere

·         Offentlige myndigheter, der lovgivningen foreskriver det

1.16 Overføring eller deling til mottagere i tredjeland, herunder internasjonale organisasjoner

1.16.1 Deling til mottagere i tredjeland via cookies

Generelt

Vi deler persondata på bakgrunn av cookies til en rekke mottagere utenfor EU og EØS. Les mer om dette i de enkelte avsnittene nedenfor, hvor en rekke av våre hjemmesider, formater, konsepter og produkter er mer spesifikt beskrevet, og i cookiepolitikken til den konkrete hjemmesiden.

Utover dette samler vi inn data via cookies om din adferd på hjemmesiden på en rekke hjemmesider, som vi deler til leverandører av ytelser innenfor målretting av markedsføring.

Produkter som benyttes til målretting av markedsføring kan eksempelvis være Google Analytics, Adobe Analytics og Facebook Pixel.

Du kan se i cookiepolitikken for den konkrete hjemmesiden om vi bruker disse cookies.

Mottagere av data er:

·         Google Analytics –> Google LLC

·         Adobe Analytics –> Adobe Systems Incorporated

·         Facebook Pixel –> Facebook Inc

Overføringsgrunnlaget er sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.

Du kan lese mere om EU-U.S. Privacy Shield på www.privacyshield.gov.

Du kan lese mere om overføringsgrunnlag på Datatilsynets hjemmeside.

Den innsamlede dataen er isolert sett anonymisert, men hvis du har en Facebook-profil vil Facebook kunne sammenstille opplysningene med profilen din, hvorpå Facebook vil kunne identifisere deg. Vi henviser derfor også til privatlivspolitikken for din Facebook-profil og Facebooks øvrige politikk.

Din IP-adresse, og i visse tilfeller ordrenummeret ditt, deles i forbindelse med overføring av den innsamlede dataen om deg til Adobe og Google, hvorpå ditt terminalutstyr og dermed potensielt også du kan identifiseres. Google og Adobe benytter IP-adressen som et nødvendig ledd i dataoverføringen og sletter derfor IP-adressen med en gang overføringen er gjennomført, hvorpå den innsamlede dataen om din adferd er anonymisert. Salling Group har ikke tilgang til din IP-adresse som ledd i bruken av Adobe Analytics og Google Analytics.

1.6. Spesielt om Facebook Pixel

Vår anvendelse av Facebook Pixel på en av våre hjemmesider innebærer at Facebook samler inn følgende opplysninger:

·         HTTP-headere – Alt det som står i HTTP-headere. HTTP-headere er en standardwebprotokoll som sendes mellom en              nettleser og en server på internett. HTTP-headere inneholder IP-adresser, opplysninger om nettleseren, sidelokasjon,            dokument, henviser og enhet.

·         Pixelspesifikke data – Omfatter pixel-ID og Facebook-cookien.

·         Data om klikk på knapp – Omfatter alle klikk på knapper fra besøkende på nettsiden, etikettene på knappene og alle              besøkte sider som følge av klikk på knappene. Omfatter dessuten feltnavn i nettsideformular, f.eks. ‘e-post’, ‘adresse’,           ‘antall’ ved kjøp av et produkt eller en tjeneste. Vi registrerer ikke skjemafeltverdier, med mindre du inkluderer dem               som en del av avansert matching eller valgfrie verdier.

·         Sidemetadata – Omfatter sidebeskrivelser, tagger og søkeord. Dette er de samme dataene som oftest brukes av                      søkeprogrammer og andre nettjenester til rangering av sider.

Vi henviser også til www.facebook.com for ytterligere informasjon om Facebook Pixel.

Scroll to Top